Portfolio > feelingzzzzz

you ok?
you ok?
Modeling clay, graphite and stickers on paper
2020